مشعل گازی (کوره زیر پاتیلی)

این مشعل ها در سه سایز محتلف و با توان متفاوت و به صورت شمعک دار و بدون شمعک تولید و عرضه می شود.

مشعل کوچک؛ مشعل متوسط؛ مشعل بزرگ

بازدید: 6912